پذیرش فیلم فلان در جشنواره فلان

راهیابی فیلم فلان در جشنواره بین المللی فیلم فلان


فیلم کوتاه فلان اثر فلانی از فلان کشور در چندمین جشنواره فیلم فلان پذیرفته شد. 

این جشنواره در شهر فلان از تاریخ فلان تا فلان برگزار خواهد شد. فلانی برگزار کننده ی این جشنواره است.

در خلاصه این اثر آمده است:

خلاصه فیلم

این فیلم تا کنون در جشنواره های زیر برگزیده شده است و پخش بین الملل آن بر عهده گروه سینه پورت است.


تگ تگ تگ تگ تگ تگ تگ تگ تگ تگ تگ تگ تگ